Agregátor zdrojů

Podzimní vlna covidu už se bude podobat chřipce, věří šéf vakcinologů Chlíbek

Aktuálně.cz - Věda a výzkum - 43 min 36 sek zpět

Varianta viru omikron už převládla i v Česku. Jaký je podle vás výhled na další týdny?

Určitě bude opět stoupat počet nově nakažených, což lze pozorovat už v těchto dnech. Téměř všechny případy budou způsobeny variantou omikron. A do jisté míry bude docházet i k vzestupu hospitalizací a vážných průběhů. A to i přesto, že má omikron mírnější průběh nemoci.

Proč tedy bude opět více lidí končit v nemocnicích? 

Protože řada lidí má chronické onemocnění a bude hrozit, že s covidem se jim toto onemocnění zhorší, i když budou mít mírný průběh. Proto budou muset do nemocnice. Zaplněnost nemocnic ale snad už nebude tak dramatická, aby to vedlo ke kolapsu zdravotnictví. Nemocnice se tedy budou znovu plnit, ale věřím, že pokud se nebude jednat o chronicky nemocného jedince, s omikronem v nemocnici neskončí. Spíš hrozí vysoký počet lidí v karanténách a izolacích. Proto se spíš obáváme ohrožení běžného chodu každodenních činností v republice než přeplnění nemocnic. 

Z toho důvodu se také zkracuje izolace a karanténa na pět dní. Je to politické rozhodnutí, nebo vzešlo od vás, odborníků?

Ministerstva i vláda probírají jednotlivá doporučení odborníků, řeší, co je a co není realistické. A vždy dochází k určitým úpravám odborných stanovisek. Takže je to vždy kombinace odborných doporučení a politických rozhodnutí. Co se týče karantén, zkrácení na pět dní a následné povinné nošení respirátoru po dobu pěti dní jsme považovali za přijatelné. Klonili jsme se spíš k sedmidenním izolacím, takže třeba v tomto případě byl odborný názor trochu odlišný.

Stalo se někdy, že byste navrhl něco, co by politici zcela odmítli?

Ne, takto to úplně nebylo. Spíš jsme třeba něco navrhli a na jednání s centrálním řídicím týmem nám bylo řečeno, že ne všechno jde technicky realizovat. Například že navržený postup může vést k zahlcení hygienických stanic nebo praktických lékařů, kteří nebudou schopni vystavovat e-karantény či e-neschopenky. Takže jsme potom hledali schůdnější, technicky proveditelné cesty. Diskuse ale vždy probíhají.

Je však pravda, že dříve bývala striktní politická rozhodnutí a snaha prosadit názor bývalého premiéra za každou cenu. Takový přístup jsem teď u nové vlády nezaznamenal, zatím za tu krátkou dobu mohu říct, že se to do jisté míry změnilo. 

Výrobce testů Diana Biotechnologies minulý týden upozornil, že zde koncem ledna může být až 200 tisíc nakažených za den. Není tedy čas přistoupit k razantnějším opatřením?

S razantnějšími opatřeními počítáme v případě, že se situace bude horšit. Pak by bylo namístě zpřísnit konání hromadných akcí, umožnit na ně přístup jen těm, kteří mají tři dávky očkování. Protože tyto lidi považujeme za nejbezpečnější. Je to jediný bezpečný způsob, jak umožnit konání hromadných akcí. S tím, že by děti měly výjimku, protože zde není doporučení přeočkovat děti třetí dávkou. Diskutujeme i o tom, zda by bylo možné jít na akci i s negativním PCR testem, ale musel by být starý nanejvýš 24 hodin. 

Týkalo by se toto omezení pouze velkých akcí, nebo i třeba návštěvy divadla?

Mělo by to být měřeno stejným metrem, tedy by se to mělo týkat všech hromadných akcí. Další možné zvažované opatření je povolení vstupu do restaurace či na jiná veřejná místa pouze se třemi dávkami. I to je možný přísný přístup, který zvolily i jiné státy. 

Jaké kritérium by se muselo natolik zhoršit, abyste k tomuto opatření přistoupili? 

Dlouze a opakovaně se diskutuje, zda existuje jedno kritérium pro zpřísnění opatření. Není to tak jednoduché, nemá ho žádný stát. Vyhodnocujeme počet opakovaných nákaz (reinfekcí), zaplněnost JIP lůžek - jejichž kapacita je omezená, podíl lidí, kteří onemocní i přes očkování. Pokud by narůstal počet nakažených lidí očkovaných třetí dávkou, byl by to významný varovný signál.

Samozřejmě dále sledujeme i počty nově pozitivních - pokud by bylo v izolacích velké množství lidí, tak bych si neuměl představit, že by se tu zároveň konaly hromadné akce. Že by třeba tisíc lidí šlo na fotbal v době, kdy by tu nemohly fungovat určité profese kvůli velkému počtu izolací. 

Kvůli tomu přemýšlíte také o tom, že by do práce mohli chodit i lidé s pozitivním testem. Jaké podmínky by měli zaměstnavatelé nastavit, aby to bylo bezpečné?

Ano, hledáme cesty, jak za dodržování opatření umožnit pozitivním lidem, jejichž absence by byla problematická, aby mohli nadále chodit do práce. Týkalo by se to ale jen bezpříznakových nakažených lidí. A bude záležet, jaké návrhy pracovních karantén vláda schválí. Mělo by být jasně řečeno, jak to mají zaměstnavatelé udělat, aby podmínky nenastavoval každý zvlášť.

Pozitivní zaměstnanec bude chodit pouze do práce a domů. Měl by se co nejméně stýkat s ostatními kolegy, mít celou dobu nasazený respirátor, neměl by se stravovat s ostatními zaměstnanci nebo chodit na porady. Zaměstnavatel by pro něj měl vyčlenit samostatnou místnost. A samozřejmě při jakémkoliv příznaku nemoci by se měl vrátit domů, protože by hrozilo, že se začíná projevovat nemoc. 

Nebude to přesto příliš komplikované? Asi nikdo nedokáže ohlídat, zda má jiný člověk neustále nasazený respirátor… 

My ale nemůžeme slevovat v nastavování opatření jen proto, že dopředu předpokládáme, že je lidé nebudou dodržovat. Nelze k tomu takto přistupovat. Ti lidé budou vědět, kdo je zrovna v pracovní karanténě, tedy který kolega je pozitivní. A pokud uvidí, že chodí bez respirátoru, budou se mu moct vyhnout nebo ho na to upozornit. Spoléhám tedy na to, že se kolegové budou navzájem hlídat, zda dodržují opatření, je to v zájmu všech.

Stal jste se předsedou nového Národního institutu pro zvládání pandemie. Co má být jeho hlavním přínosem? 

Připravovat a předkládat odborná stanoviska. Mít zde panel lidí s různými odbornostmi, tedy mít i více pohledů na jednu věc. Sledovat světové výzkumy, zpracovávat je a předkládat ministerstvu zdravotnictví jako možné návrhy odborného řešení problému. 

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek mu přezdívá virtuální Kochův institut, podle německého vědeckého Institutu Roberta Kocha. V čem se mu bude ten český podobat a v čem se bude lišit? 

Bude se mu podobat v tom, že bude shromažďovat odborníky, jež bude zastřešovat Česká lékařská společnost i další instituce. Rozdíl je v tom, že Kochův institut má svoje zázemí, laboratoře, což náš virtuální institut mít nemůže. Proto musí být propojen se Státním zdravotním ústavem. Ostatně ideální by bylo, kdyby obdoba Kochova institutu vznikla právě na půdě Státního zdravotního ústavu, který by byl přebudován na špičkové vědecko-výzkumné pracoviště s laboratořemi. Než se tak stane, je dobře, že může fungovat alespoň virtuální odborná komunita. 

Než se tak stane? Je tedy něco takového již v plánu?
Myslím, že diskuse o tom byly zahájeny, ale nevím, jak se vyvíjí. 

Zvykání si na covid

Některé země, například Anglie nebo Španělsko, už navrhují, aby se ke covidu přistupovalo jako ke chřipce. Co si o tom myslíte? 

V tuto chvíli to považuji za předčasné, protože zatím nebyla ukončena pandemie. Když trvá pandemie, je nutné přijímat opatření, není možné se tvářit, že se nic neděje. Věřím, že jednoho dne se covid stane běžnou respirační nákazou, ale je potřeba, aby si nejdříve náš organismus zvykl na nový virus, kterým covid je. Vezměte si, že s chřipkou máme více než stoletou zkušenost a jsme na ni zvyklí.

Zvykneme si již díky omikronové vlně? Bude už po ní možné hovořit o covidu jako o chřipce?

Domnívám se, že by to tak mohlo být. Nechci říkat, že virus oslabuje, spíš si už náš imunitní systém víc a víc na covid zvyká. Proto i případné nové varianty covidu budou reagovat na adaptaci našeho imunitního systému. A pokud přijdou nějaké další varianty, je velký předpoklad, že by nemusely být tak silné. A až toto nastane, stane se z covidu sezonní respirační onemocnění. Můžeme doufat, že to bude už na podzim. Věřím, že podzimní vlna covidu sice bude, ale bude to již vlna respirační podzimní nákazy podobná té chřipkové. 

Takže je možné, že až omikron projde populací, z covidu se skutečně stane chřipka?

Ano, je to možné. Ale u nás by to teď bylo předčasné. Pořád je vyhlášena pandemie. V době, kdy tu byly vyhlášeny pandemie chřipky, jsme také přijímali řadu opatření po celou dobu trvání pandemie. Takže teď v tuto chvíli není možné říct, že už je covid jen běžné onemocnění. I Anglie k tomu tak může přistoupit ve chvíli, kdy se tam budou vyskytovat ojedinělé počty případů, a to tak zatím není. 

Ale teoreticky bychom se tedy toho mohli již brzy dočkat. Což, pokud se nepletu, je asi nejlepší zpráva od počátku trvání pandemie…

Ano, možné to skutečně je. Ale my jsme se opakovaně snažili být optimističtí a vidět světlo na konci tunelu. Takže ho vidíme i teď, ale pořád musíme mít zvednutý varovný prst, protože je to nevyzpytatelný virus, který pořád může překvapit. 

Lze tedy omikron označit za první postpandemickou variantu viru?

Ten název by znamenal, že se tu objevil po pandemii, ale ta trvá. Omikron bych tak nenazval. Je vysoce infekční, proto je předpoklad, že nakazí velké množství lidí, a to je naopak spouštěč pandemie. Možná bych ho nazval jako varianta viru, která bude přechodovým můstkem mezi pandemií a běžnou nemocností. 

Vyvstane podle vás potřeba plošného přeočkování čtvrtými dávkami?

Čeká se na nové vakcíny s novým složením, které bude více odpovídat variantám viru, které tu teď cirkulují, tedy omikronu. A pak bude samozřejmě žádoucí díky této vakcíně obnovit imunitu, a to zejména pro seniory, chronicky nemocné. Takže možná ještě jedno takové očkování přijde. A jestli budou další dávky, to bude záležet na tom, jak se bude dál vyvíjet koronavirus.  

"Nejtěžší moment nastal, když se začala rychle plnit lůžka"

Brzy uplynou dva roky od začátku pandemie. Jak byste ty dva roky zhodnotil? 

Je to období, které ukázalo, že i přes to, že si hrajeme na moderní vyspělou společnost, se neumíme připravit na nové výzvy, které si pro nás příroda připraví. Ukázalo se, že silná, moderní evropská populace je poměrně jednoduše zranitelná. Přestože máme moderní vědu, výzkum, očkování, tak virus má náskok a my ho jen neustále dobíháme. Ačkoliv máme moderní medicínu, nikdy se nemůžeme cítit stoprocentně bezpečně. Je to i signál pro další vědce, aby se připravovali na budoucí možné hrozby, které mohou kdykoliv přijít.  

Také se odkryla snaha lidí neustále se názorově odlišovat. Zvýraznilo se, jak se snažíme různě uchopit demokracii, hlásat svoji pravdu, přesvědčovat jeden druhého tak urputně, že to vede k rozdělování společnosti. Ukázalo se, jak jednoduše může virus nejen způsobit nemoc, ale i rozdělovat společnost a v některých situacích ji i rozkládat. Pozorujeme názorové střety v rodinách, na pracovištích, v celé populaci.

Jaký moment pandemie byl pro vás nejtěžší?

Nejtěžší moment byl ve chvíli, kdy se začala intenzivně plnit lůžka v nemocnicích a JIP a začalo se řešit posílání pacientů z jedné nemocnice do druhé. V tu chvíli jsem si uvědomil, že náš poměrně silný a robustní zdravotnický systém se může rozložit tak, že hrozí, že některým lidem nebude poskytnuta zdravotní péče. A to je něco, co jsem si nikdy neuměl představit, že bych se toho dožil.

Naštěstí k tomu nedošlo, ale jednu dobu jsme k tomu neměli daleko. Něco jiného je vidět, jak se to děje v Itálii, protože si vždycky můžete říct, že tam asi něco dělají špatně a že my to uděláme lépe. Jenže pak se to začalo dít i u nás. Dostihlo nás to, přestože jsme se k tomu postavili, jak nejlépe jsme mohli. Takže panovalo rozčarování, že přes naše odborné znalosti toto může nastat.  

Je něco, co byste při zpětném ohlédnutí udělal jinak?

Nevím, jestli by se to podařilo udělat jinak, ale asi bych se snažil zvýšit snahu prosazovat odborné názory. Měl jsem pocit, že síla prosazování odborných názorů nebyla taková, jaká by asi měla být. Jednak tím, že se do toho řešení zapojil prakticky každý, i ten, kdo tomu nerozuměl, a politici hledali pro ně nejméně bolestivé řešení. A odbornost tak občas trochu ustupovala do pozadí. To by se asi dalo udělat lépe, kdyby byl člověk v prosazování názorů tvrdší. 

Existuje něco, co vás mrzí, že se nepodařilo prosadit?

Mě osobně mrzí, že jsem víc spoléhal na očkování v ordinacích praktiků a dětských lékařů. Myslel jsem si, že to je hlavní segment, kde bude očkování probíhat. Chápu, že je potřeba vyřešit celou řadu logistických problémů, jako třeba velkodávková balení, to tak je vždy při pandemiích. Ale přesto si myslím, že nebyly vytvořeny dostatečné podmínky pro praktické lékaře, řadu z nich to odradilo a do očkování se nezapojili. Pořád jsem si myslel, že by se nemělo očkovat v tělocvičnách, kongresových halách a nákupních centrech, ale že by to měli zvládnout praktici, jelikož máme jeden z nejsilnějších systémů praktických lékařů v Evropě. Nestalo se. A to mě zklamalo.

Jak vám covid změnil život?

Profesní život mi významně ovlivnil. Už skoro dva roky se nezajímám o nic jiného a cítím, že odborně začínám ztrácet v jiných oblastech epidemiologie. Určitě mi vzal i v oblasti výzkumu, nemohl jsem se mu dostatečně věnovat. V osobním životě mi vzal spoustu volného času, ale na to je člověk v medicíně zvyklý, takže to mě příliš nepřekvapilo. 

Co byste poradil novému ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi? Jakých chyb by se měl vyvarovat?

Ministr zdravotnictví by se měl vyvarovat politických chyb, které napáchali jeho předchůdci. Myslím si, že by měl víc naslouchat odborníkům a hledat cesty, jak politicky prosadit odborná stanoviska. Měl by více ustupovat odborníkům a méně politikům.

A máte už tedy pocit, že jste slyšet?

Ano. Setkávali jsme se s řadou protichůdných názorů, v médiích vystupovali různí lidé označovaní za odborníky a nikdo se nevyznal v tom, zda mluví za sebe, nebo za nějakou lékařskou společnost. To, že se tyto hlasy sjednotily pod Institut pro zvládání pandemie a mají záštitu České lékařské společnosti, je dobře. Lídry by měli být vysoce postavení zástupci odborných společností. Těmi, kdo řeknou, jaký názor podporují, a ten by pak měl být brán za ten hlavní. A to si myslím, že se teď už trochu děje. 

LG Ergo Dual: Korejci navrhli sadu dvou monitorů s šikovným stojanem

Živě.cz - 46 min 15 sek zpět
LG nás nedávno překvapilo podivným duálním monitorem spojujícím dva 21,5" panely nad sebou. Pro fanoušky velkých ploch má ale i konzervativnější řešení. Sada Ergo Dual je také tvořena dvěma totožnými monitory, ty jsou ale na stojanu s plně polohovatelnými rameny, takže si můžete ...

Hacker pomáhá firmám i městům napadeným hackery

Novinky.cz - 1 hodina 37 min zpět
Dříve to byly dva případy měsíčně, nyní jsou to zhruba čtyři týdně. O služby „etického hackera“ Martina Hallera, který pomáhá firmám i městům napadeným hackery, je stále větší zájem. Roste totiž počet tzv. ransomware útoků.

Za rok 2021 se prodalo 350 milionů počítačů a notebooků. Lenovo všem ukazuje záda

Živě.cz - 1 hodina 46 min zpět
Analytická společnost IDC zveřejnila aktuální prodejní statistiky prodejů počítačů a notebooků za celý minulý rok 2021. Opět jsme se dočkali dvouciferného růstu. Za rok 2021 se prodalo celkem 348,8 milionu počítačů a notebooků, což je meziroční růst o 14,8 % (v roce 2020 to bylo 303,9 milionu). ...

Bezplatná webová kancelář CryptPad slibuje soukromou alternativu k Dokumentům Google

Živě.cz - 2 hodiny 46 min zpět
Z kancelářských balíků si všimni vybaví přinejmenším nástroje od Googlu a Microsoftu. Obě firmy zdarma nabízí nástroje jako Word Online nebo Dokumenty Google. K nim právě přibyla česká bezplatná alternativa CryptPad. Stojí za ní anonymní uskupení s výmluvným názvem NoLog.cz, které se ...

Od středy bude více sněžit hlavně na horách, noční teploty spadnou hluboko pod nulu

Aktuálně.cz - Věda a výzkum - 3 hodiny 18 min zpět

Pondělí bude větrné a zamračené. Pro většinu území platí výstraha před silným větrem. "Nad naším územím čekáme nejsilnější vítr po poledni, v souvislosti s přechodem studené fronty od severu," uvedl ústav.

Na některých místech budou mít nárazy rychlost až 70 kilometrů za hodinu, na horách kolem 100 km/h. Dopoledne bude pršet jen místy, odpoledne ale na většině území, na horách bude padat déšť se sněhem nebo sněžit. Večer bude déšť a sněžení od severu ustávat, mraků bude ubývat a také pozvolna zeslábne vítr.

V úterý budou nejvyšší denní teploty plus pět stupňů Celsia, ve středu při slunečním svitu se může teplota vyšplhat až na plus osm. Večer ale bude od severozápadu přibývat oblačnost, v polohách nad 800 metrů nad mořem bude sněžit.

Ve čtvrtek už bude přeháněk více, opět bude také více foukat. Meteorologové upozorňují na to, že nad 700 metrů se budou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

V noci na pátek mohou noční teploty klesnout až na minus devět stupňů Celsia, přes den nebude více než plus dva. Sněhové jazyky se budou tvořit už od 600 metrů nad mořem. O víkendu pak bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Sněhové srážky budou postupně jen na horách.

Levná televize Philips OLED 806 se drží osvědčeného receptu se světlem navíc, její velikost ale neoslní

HN Tech - 3 hodiny 1 min zpět
Letos se na veletrhu CES představily i nové televizory. Pro zájemce o výhodný poměr ceny a výkonu je dobrou zprávou, že s výjimkou situace kolem nejdražších modelů se v tomto nedají čekat přelomové změny. To znamená, že OLED 806 od Philipsu, který...

Jaderné elektrárny v Evropské unii vyrobily v roce 2020 téměř čtvrtinu elektrické energie

Živě.cz - 3 hodiny 46 min zpět
Jaderné elektrárny mají v energetickém mixu Evropské unie poměrně zásadní podíl. V roce 2020 vyrobily dle Eurostatu 683 512 GWh, což je bezmála čtvrtina veškeré vyrobené elektrické energie. Více než polovina (přesně 52 %) z celkového objemu připadá na Francii, kde energie získaná z jádra tvoří 67 % ...

Virologa šel zabít belgický Rambo: Střídal jsem úkryty, bylo to jako špatná dovolená

Aktuálně.cz - Věda a výzkum - 5 hodin 14 min zpět

Na mušce měl mešity a také zcela konkrétního člověka - belgického virologa Marca Van Ransta, hlavní tvář proticovidových opatření.

Policie Van Ransta odvezla na neznámé místo, kde zůstal do 20. června, kdy se našlo Coningsovo tělo. Belgičan, přezdívaný "Rambo", se po nezdaru svojí mise zastřelil. V exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz hovoří Marc Van Ranst o pěti týdnech v utajení a vysvětluje, proč si extremista Conings vybral právě jeho.

Musel jste se téměř pět týdnů skrývat. Kdo vás jako první kontaktoval s tím, že vám hrozí nebezpečí?

Zavolal mi starosta Willebroeku, města, kde bydlím. Bylo to ráno 18. května. Řekl mi, že u mě za dvacet minut zastaví policie a odveze mě do bezpečí. Cestou naberou moji ženu Ernu v nemocnici, kde pracuje, a mého syna Mila, je mu dvanáct, vyzvednou ve škole. A že se víc dozvím od nich.

Co vám řekla policie, když vás nabrali?

Ukázali mi fotku Jürgena Coningse. Matně jsem si vybavil, že mi na sítích vyhrožuje smrtí. Dělo se to už několik měsíců, ale nebylo to nic konkrétního, tak jsem tomu nepřikládal důležitost. Policie mi řekla, že Conings byl u mého domu den předtím a prohlížel si okolí. Možná na mě čekal, ale něco ho vyrušilo. V té době už policie věděla, že Conings má s sebou těžké zbraně, včetně několika raketometů, protitankových střel a spousty munice.

Jaká byla vaše první reakce?

Nebyl to úplný šok. Tou dobou jsme už přes půl roku žili pod ochranou kvůli výhrůžkám smrtí. Policie patrolovala naši čtvrť i v noci, a když jsem se přesouval na nějaké veřejné místo přednášet, speciální agenti ho nejdřív prošli, jestli je bezpečné. Policejní ochranu po mně dostali další tři virologové.

Proč si Jürgen Conings vybral právě vás?

Byl členem extrémně pravicové strany Vlaams Belang (Vlámský zájem). Jsme malá země, její příznivci mě znají a nemají mě rádi. Není to ale žádná novinka, je to mezi námi už dvacetiletý vztah - veřejně Vlaams Belang kritizuji, na univerzitě jsem byl jedním ze studentských lídrů a držel jsem je mimo školu. A najednou, když propukla pandemie, jsem byl pětkrát denně v televizi, moje popularita rostla. Stal jsem se veřejnou tváří restrikcí, jsem podepsaný pod prvním lockdownem. Šel jsem proti zájmu této strany, protože mezi jejich členy a sympatizanty je hodně odpůrců očkování, jako byl i Conings.

Po práci Netflix

Být pět týdnů na utajovaném místě je docela extrémní zkušenost pro rodinu. Jak jste to prožíval?

Deptalo mě, že do toho byla vtažená moje rodina. Všechny výhrůžky dosud vynechávaly moji ženu a syna, ačkoli věděli, kdo jsou a co dělají. Erna a Milo ale naštěstí zůstali v úkrytu jen první dva týdny. Pak manželka mohla do práce a syn do školy, samozřejmě pod dohledem policie.

Byl jste po celou dobu v úkrytu v Belgii?

Můžu říct, že jsem byl celou dobu na území Belgie a vystřídal jsem za těch pět týdnů čtyři různé příbytky. Nic bližšího říct nemůžu.

Měl jste strach o svůj život nebo o život vaší ženy a syna?

Jste na utajovaném místě a dům nepřetržitě hlídají těžce ozbrojení členové speciálních jednotek. Na telefony, iPady a počítače nám byly naistalovány speciální štíty, abychom nebyli vystopovatelní podle IP adres - aby hlásily třeba, že jsme v Portugalsku. Tyhle štíty se každý den měnily a měnili jsme i adresu. Je nemožné, aby v takovém místě k něčemu došlo, takže jsme se cítili bezpečně. Já jsem mohl i relativně normálně pracovat, byť na dálku, a syn se mohl první dva týdny připojit k vyučování online. Vlastně bych to celé přirovnal ke špatné dovolené.

Špatné dovolené?

Zaplatíte za hotel neznámo kde a počasí venku je tak příšerné, že jste celou dobu zavření na pokoji. Moje žena a syn mohli jít několikrát denně na krátkou procházku, samozřejmě za doprovodu policie a odstřelovačů, ale mohli. Já ne. Musel jsem zůstat uvnitř celou dobu.

Jak jste trávili chvíle mimo práci?

Na Netflixu. A hrál jsem se synem hry, digitální i stolní. Tohle bylo na té zkušenosti skvělé, v běžném shonu bych na to neměl čas. A Milo hrál fotbal se členy speciálních jednotek na chodbě.

Měl jste nějaký rituál, který vás držel psychicky v pohodě?

Docela dlouho jsem žil v přesvědčení, že Coningse zítra najdou. A když ne zítra, tak pozítří. Když se překulil první měsíc, řekl jsem si: aha, možná to tak brzy nebude. Tehdy jsem se rozhodl, že musím udělat několik změn. Na univerzitě se začalo blížit zkouškové období, bylo mě potřeba. Tak jsem tam vyrazil. S celou kohortou profesionálů, ve dvou neprůstřelných autech, s týmem, který nejdříve celý prostor pročesal. Bylo to logisticky náročné, muselo to stát veřejnou kasu majlant, ale musíte nějak žít. Tahle napojení na můj dosavadní život mi pomáhala.

Útočí na mě pořád

Poté co bylo nalezeno Coningsovo tělo, jste se mohl vrátit domů. Musíte stále dodržovat nějaká bezpečnostní omezení? 

Z vlastního rozhodnutí se nijak neomezuji, odmítl jsem osobní stráže. Vrátili jsme se do režimu před odchodem do úkrytu - naši čtvrť patroluje policie, a když se přesouvám, specialisté musí prohlédnout cílové místo.

V Bruselu pravidelně každou neděli demonstruje několik tisíc lidí proti restrikcím kvůli covidu. Může mezi nimi být nový Conings?

Je to možné. Tahle scéna mě obtěžuje neustále. Nejenom v momentě, kdy jsem usiloval o tvrdý lockdown. Útočí na mě i teď, kdy jsem jako první řekl, že je na čase začít uvažovat o omikronu jako o chřipce, pokud jde o závažnost průběhu nemoci a dopadu na společnost.

Belgie má vysokou proočkovanost proti covidu, 78 procent veškeré populace. Jak si vysvětlujete, že jsou přesto demonstrace proti restrikcím tak početné?

Je to malá skupinka, zároveň ale hlasitá a podporovaná belgickou extrémní pravicí. Strana Vlaams Belang, kterou ve Flandrech pravidelně volí 25 procent lidí, pořád mluví o svobodě a stát považuje za jejího utlačovatele. Poukazováním na covid jako smyšlenou věc, jako na další nástroj kontroly a omezování svobody lidí přibírá nové členy. 

Jaký je obecně vztah Belgičanů k očkování?

Belgie je spolu s Finskem na čele Evropy, pokud jde o rozsah očkování dětí. Nejde přitom o povinnou vakcinaci. Belgičané tomuto způsobu ochrany zdraví věří. Procento proočkovanosti mě proto nepřekvapuje. Antivaxerská scéna v Belgii byla vždycky slabší než v sousední Francii nebo Nizozemsku.

Proč tomu tak je?

V malé zemi jako Belgie pořád můžete udržet docela homogenní vzkaz veřejnosti. Ve velkých zemích, ve Francii nebo Německu, to možné není. Belgie také nemá klasický silný bulvární deník, který by publikoval senzační nebo lživé zprávy o očkování, aby si zvýšil čtenost. Ve Flandrech je navíc silná relativně nová vlámská televize a s jejím nástupem se Vlámové přestali dívat na nizozemské kanály, které byly vůči alternativám ve věcech zdraví vždycky otevřenější. A my virologové jsme velmi aktivní. Jakmile se objeví opačný názor, třeba že očkování je k ničemu, tak já a moji kolegové Emmanuel André a Pierre Van Damme po tom jdeme a korigujeme fakta.

Vykladač pandemie

V belgických médiích vystupujete téměř výhradně vy a váš kolega Emmanuel André. Čím to je? Uzavřeli jste dohodu s médii, že vy dva budete exkluzivními vykladači pandemie?

Ne, žádná dohoda neexistuje. Bylo by to neetické a média by na to nepřistoupila. 

Tahle pandemie je ale tak velká, že na začátku, když jsem pochopili její rozměr, jsem řekl Emmanuelovi: pojďme být novinářům k dispozici, abychom měli fakta o covidu v médiích alespoň trochu pod kontrolou. Ty si vezmeš frankofonní část země, já vlámskou. A to se stalo, proto vidíte nás dva.

Co znamená být k dispozici médiím z vašeho pohledu?

Že člověk musí znát zákon uzávěrky. Mnozí moji kolegové vědci často volajícímu novinářovi řeknou: zavolejte mi v osm večer, zítra, za týden. Já vím, že to takhle nefunguje. Během dne je několik deadlinů a vy je musíte respektovat, abyste sdělili, co potřebujete sdělit, a dostali vzkaz k divákům, posluchačům. V mém případě novináři už pětadvacet let vědí, že mi mohou zavolat a já se jim vždycky ozvu zpátky. Vrací se pak ke mně, když objeví nějakou novou informaci o covidu, a takhle se daří držet ty největší hoaxy mimo informační mainstream.

Kolik času věnujete komunikaci s novináři?

Několik hodin každý den. Naučil jsem se ale být efektivní, mám pod sebou laboratoř. Místo tiskové zprávy, kterou by někdo musel napsat a já zkontrolovat, dávám sám základní data na Twitter a na Facebook.

Belgii silně postihla první vlna covidu-19 na jaře 2020, kdy zaznamenala jedno z nejvyšších nadúmrtí (odchylka počtu zemřelých oproti dlouhodobému průměru za určitý čas) v Evropě na počet obyvatel. Teď to vypadá, že je situace pod kontrolou. Co se změnilo?

V první vlně covidu jsme trpěli hlavně na to, že jsme měli (kvůli složitému federálnímu systému Belgie, pozn. red.) osm ministrů zdravotnictví. Napůl žertem jsem tehdy prohlásil, že sami ministři by nebyli schopní vyjmenovat zbývajících sedm. Chytla se toho média a ukázalo se, že opravdu nevěděli. V téhle konstelaci bylo skoro nemožné dostat rychle nějakou informaci tam, kam bylo potřeba. Bohužel jsme ztratili čas a v důsledku toho tehdy v domovech pro seniory zemřely tisíce lidí.

Osm ministrů zdravotnictví má Belgie pořád. Proč je to teď víc pod kontrolou?

Ta mašina je lépe promazaná. Nový federální ministr zdravotnictví je mimořádně kompetentní, ve Franku Vandenbrouckeovi jsme získali de facto extra virologa a vzdálenost mezi námi je krátká. Jen za dnešek jsme si už čtyřikrát volali. Mezi mnou a premiérem také bylo dřív několik pater dalších lidí a nikdy jsem se k němu nedostal včas. Teď mi stačí vytočit číslo a předseda vlády Alexander De Croo za pět minut volá zpátky.

Česko by mělo mít povinné očkování

Belgický parlament začal projednávat povinné očkování proti covidu. Jste pro?

Nemám v tom úplně jasno. Teď, když je přes 90 procent rizikových skupin Belgičanů očkovaných, je dodatečný přínos povinné vakcinace relativně malý. Pro antivaxerskou komunitu by to byl naopak ten největší dárek, protože od začátku tvrdila, že "systém", stát, vás nakonec stejně donutí dát se očkovat. Negativní dopad povinné vakcinace by mohl převážit nad jejím přínosem.

V jakém smyslu přesně, když je scéna odpůrců očkování v Belgii malá, jak jste sám řekl?

Ano a já ji chci i nadále udržet malou. Kdyby získala na síle, mohlo by to mít dopad i na očkování dětí. Povinná vakcinace u dětí platí ve všech částech Belgie jen u dětské obrny. Ostatní běžné dětské vakcíny, jako proti zarděnkám, spalničkám nebo příušnicím, jsou ve frankofonní části země povinné, ve Flandrech ale jen důrazně doporučované. Přesto se poměrně hodně očkuje. A byla by fatální chyba, kdyby odbor vůči covidové vakcíně odskákalo očkování proti těmhle nebezpečným dětským onemocněním. Jaký je teď stupeň proočkovanosti v Česku?

Necelých 63 procent populace má ukončené očkování.

V tom případě bych v Česku propagoval povinné očkování, protože přínos u vás jasně převažuje nad negativy. V Belgii si tím nejsem jistý.

Podívejte se na rozhovor o muži, který na videích nadává lékařům

Co si neočkovaní zaplatí a kdy nesmí na pracoviště. Nová pravidla testování přehledně

Aktuálně.cz - Věda a výzkum - 5 hodin 15 min zpět

Právníci radí, s čím musíte v práci počítat, jaké sankce hrozí v případě odmítnutí testu a kolik korun dostanete, pokud budete muset jít do karantény.

I tímhle se dají otáčet kola auta? Prohlédněte si nejbláznivější volanty

Aktuálně.cz - Věda a výzkum - 5 hodin 28 min zpět

Volant už neslouží jen a pouze k co nejpřesnějšímu otáčení předních kol a má již řadu dalších funkcí. Velké pozdvižení v poslední době vyvolal zejména nový "yoke" volant Tesly pro Model S i Model X.

Vypadá spíše jako ovladač herní konzole či berany a fanouškům akčních seriálů z osmdesátých let se spolu s ním možná objeví asociace s ovládáním legendárního KITTa ze seriálu Knight Rider. Podobně ale vypadal i volant konceptu Tesla Roadster z roku 2017. Tehdy ale ještě nikoho nenapadlo, že by to Elon Musk myslel vážně…

Inspirace z lodí
Za více než sto dvacet let motorismu prošel volant významnou evolucí. První automobil na světě jej ale ještě neměl. Benzova tříkolka z roku 1886 se totiž řídila ještě pomocí jednoduché páky. Měla jen omezený rozsah pohybu a nezaručovala dostatečnou přesnost při manévrování. Na tehdejší ježdění to ještě stačilo, jak se ale technika vyvíjela, bylo jasné, že tudy cesta nevede. Podnět ke zlepšení přišel z námořní dopravy, kde se již léta používalo osvědčené kormidlo.

Za vynálezce volantu je považován Alfred Vacheron. V roce 1894 tento francouzský inženýr absolvoval se svým Panhardem 4 HP vybaveným volantem závod z Paříže do Rouenu. První, kdo ho u svých vozů zavedl, byla o čtyři roky později francouzská značka Panhard & Levassor.

V roce 1902 už byl volant doplněn o další páky, kterými řidič ovládal základní funkce motoru, jako je časování zápalu, bohatost směsi, ale objevil se na něm i klakson. U Fordu T, prvního dostupného automobilu, byl již volant jeho neodmyslitelnou součástí.

Tvar volantu zůstal v podstatě nezměněný po celou dobu historie automobilů, většinou se upravovaly jen detaily. Navzdory mnohým experimentům automobilek se žádné jiné řešení neprosadilo více než to původní. Různé neobvyklé variace na téma volant zůstaly většinou v konceptech, u sériových automobilů si nikdo výrazněji riskovat nedovolil.

Inovace to byly zajímavé přinejmenším po stránce designu, jejich reálné použití však nebylo možné. Záměrem měly dosti často tyto extravagantní volanty jen podtrhnout neobvyklost konceptu, jejich reálné použití však bylo nereálné, což se většinou potvrdilo vzápětí při předváděcích jízdách.

V Detroitu se například v padesátých letech inspirovali leteckým průmyslem, nejen pokud se jedná o vzhled, ale i řízení. V 90. letech s joystickem experimentoval i Saab (projekt Prometheus) a Mercedes-Benz (F200 Imagination). Příčinou byl fakt, že z hlediska bezpečnosti při nárazu je nejlepší, když před řidičem žádný volant není. Problémem ale byla příliš velká citlivost a jen minimální odezva. K praktické realizaci proto nikdy nedošlo.

Stále více funkcí
Původně velmi jednoduchý prvek určený výhradně k řízení postupně začal plnit další funkce. Dostal klakson, ovládání rádia, tempomatu a celou řadu prvků pro ovládání palubních systémů. Na volantu našlo místo řazení pomocí systému páček a do středu se umístil airbag.

Výrazně se změnil i materiál volantu. Jeho původně dřevěný rám se vyměnil za ocelový, pak hliníkový a nakonec se přešlo na rám z hořčíku, samozřejmě obložený polyuretanovou pěnou a velmi často obšitý kůží. A mnohdy je i vyhřívaný.

Objevují se informace o patentech na info displej přes oblast, pod níž je umístěný airbag (Hyundai). Z jednoduchého směrového ovládacího zařízení se tak volant postupně mění na řídící centrum automobilu tak, jak to už po řadu let předvádějí volanty závodních automobilů, které v sobě v podstatě integrují palubní desku se všemi informačními ukazateli.

Netradiční půlvolant Tesly, připomínající spíše ovladač herní konzole, působí skutečně netradičně, až tak převratné řešení to ale není. S tvarem volantu v poslední době experimentují další automobilky. Některé nabízejí u sportovních modelů ve spodní části seříznutý věnec (např. Audi), objevily se malé šišaté volanty (Peugeot) či nejnověji u BMW iX dokonce šestihranný.

Autonomní experimenty
Samočinné řízení přinese změnu v používání automobilu. S tím, jak bude mít u autonomních aut většinu cesty na starosti samočinný systém, bude volant představovat jen jakousi pojistku pro případ nouze. Ve studiích budoucnosti se tak objevují různé varianty zásuvných volantů či jakýchsi řídítek (BMW, Hyundai Mobis). Nechybí ale ani patenty na volanty, které budou schopné změnit tvar.

U Fordu se v horní části sklopí a vytvoří jakýsi držák na laptop. V případě BMW má volant lehce oválný tvar, ale díky své konstrukci by měl být schopen se výrazně zmenšit do tvaru malého obdélníku.

Futuristický koncept Mercedes-Benz AVTR dostal dokonce ovladač na středové konzole, který funguje jako joystick na gamepadu k herní konzoli. Řidič na něj položí ruku a tím tak "splyne s autem". Působí to jako sci-fi, že?

Stejně jako onen imaginární koncepční volant Jaguaru, kterým si přivoláte sdílené "klubové" auto a pak ho jím i budete řídit. Jednou ale přijde pátá úroveň autonomního řízení a pak bude možné se bez volantu zcela obejít a stane se opravdovým pátým kolem u vozu. Leckomu ale bude určitě chybět…

V galerii si prohlédněte nejzajímavější volanty minulosti i současnosti.

Blažkův náměstek dělal účetního skupině, která okradla stát o stamiliony na DPH

Aktuálně.cz - Věda a výzkum - 6 hodin 1 min zpět

Třináct let vězení vyměřil loni v květnu olomoucký vrchní soud uprchlému podnikateli Husseinu Rekhemovi. Se svými spolupracovníky obral stát o stamiliony korun. Obžaloba ale naznačuje, že to mohlo být ještě víc. Vyšetřovatelé rozkryli činnost skupiny v letech 2008 až 2010, kdy předstírala, že do arabských zemí prodala textil za 1,8 miliardy, a stát jí vrátil 334 milionů na DPH. Peníze se nikdy nenašly, pachatelé je vybírali v hotovosti a končily neznámo kde.

Spolu s Rekhemem skupinu vedl také obžalovaný byznysmen z brněnské kauzy Stoka Saman El-Talabani. Vytvořili dva řetězce zdánlivě nezávislých firem a do účetnictví dávali i stonásobně nadhodnocené faktury. Mnohé z dokumentů byly navíc falešné. Za zboží si mezi sebou firmy neplatily a peníze po sobě nevymáhaly. Stát tak "vracel" peníze, které mu žádná z firem neodvedla.

"Bylo prokázáno, že se jednalo o zcela účelově založené subjekty, které nejsou vlastníky žádných nemovitých věcí ani nějakého zpeněžitelného movitého majetku a na jejich bankovních účtech nebyly zjištěny žádné finanční prostředky. Zmíněné společnosti nevykazovaly standardní obchodní aktivity," uvedl olomoucký vrchní soud, který nad skupinou vynesl loňský pravomocný rozsudek. Ten mají Aktuálně.cz a HN k dispozici.

Doklady, pomocí kterých žádaly od státu peníze firmy na konci řetězců, zpracovávala společnost Deup. Ta má jediného vlastníka - Radomíra Daňhela.

Nebyla to přitom první Daňhelova spolupráce se zmíněnou skupinou. Už dříve stál za účetnictvím další z jejích firem, která šla před soud v roce 2008. Tehdy ale žalobci vinu neprokázali, i když byl systém obchodů stejný. Rozkrytí případu podle nich komplikovaly i vazby podezřelých na elitní policisty a expolicisty, kteří jim informace z vyšetřování vynášeli.

Daňhel tak v případu figuroval jen jako svědek. Podle oslovených odborníků si podezřelého podnikání svých klientů všimnout musel. Sám to však popírá. 

Blažek: Daňhel bude sestavovat rozpočet ministerstva

Tři dny před Štědrým dnem jmenoval Daňhela nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) svým náměstkem. Oba muži jsou dlouholetí obchodní partneři a přátelé. Na ministerstvu už s Blažkem působil Daňhel před deseti lety. "Čeká nás sestavení rozpočtu na další rok. Proto jsem oslovil Radomíra Daňhela, který problematice rozumí," prohlásil nyní ministr. Daňhelovu práci pro firmy, které stát okrádaly na daních, na dotaz Aktuálně.cz a HN nekomentoval. "Pana Rekhema neznám," uvedl. 

V životopisu na webu ministerstva má Daňhel uvedeno, že se dál věnuje daňovému poradenství. Jednatelem společnosti Deup přestal být 29. prosince, ze zákona jako náměstek podnikat nesmí. Jako jednatelka je dnes uvedena žena z Ostravy, Daňhel je vlastníkem firmy.

Nic nelegálního jsem nedělal, hájí se Daňhel

Jakýkoliv podíl na trestné činnosti Rekhemovy skupiny Daňhel popírá. Policisté mu nedokázali, že by věděl o tom, že doklady, které vypracovával, používá skupina k okrádání státu.

Reportérům potvrdil, že jeho firma Deup dělala účetnictví brněnským společnostem Nord Amstrdam a Larnk See a že ho kvůli tomu Rekhem sám vyhledal. Obě firmy ovládal utajeně, ani u jedné jako majitel v obchodním rejstříku zapsaný nebyl.

Zeptat se na spolupráci přímo Rekhema není možné. Při vyšetřování kauzy uprchl do Dubaje a dodnes je nezvěstný. Redakcím se ho nepodařilo zastihnout ani na jednom z telefonních čísel, která jsou s ním spojována.

Nynější náměstek ministra spravedlnosti a jeho zaměstnanec dle obžaloby dělali účetnictví firmám, jejichž podnikání se "zcela vymykalo běžným obchodním zvyklostem" a skýtalo "komplex absurdních nedostatků a podivností", jak napsal Radek Mezlík, tehdejší žalobce z olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Daňhel vidí podnikání jako standardní. "Byl to mezinárodní obchod - nákup, prodej," sdělil. Podle soudu ale firmy žádný obchod neprováděly. Na jednotlivé transakce v řádech desítek milionů neexistovaly smlouvy, firmy si vzájemně stamilionové částky neplatily a ani po sobě dluhy nevymáhaly. Přesto spolu obchodovaly nerušeně dále.

"Samotné účetnictví těchto firem jsem nezpracovával. Na základě výstupů z účetnictví jsem dělal daňová přiznání, případně účetní závěrky. Neměl jsem k dispozici smluvní dokumenty, vycházel jsem z podkladů z účetnictví," popsal Daňhel svoji práci.

Reportéři prošli účetní závěrky firem dostupné v obchodním rejstříku. V roce 2009 například firma Nord Amstrdam uváděla, že dluží více než 900 milionů korun, někdo jiný zase dlužil obdobnou částku jí. Neměla žádné zaměstnance ani toky na bankovních účtech. S výjimkou stamilionů vrácených na DPH od státu, které ale ve stejný den, kdy dorazily, skupina vybrala z bankomatu.

Oslovení odborníci se domnívají, že účetní měl podvody minimálně tušit. "Z povahy popsaných transakcí je zřejmé, že firma Deup, která koncovým článkům řetězců vedla účetnictví, musela mít podezření, že se její klienti dopouští daňových podvodů," uvedl auditor společnosti Good Governance Lukáš Pečeňa, který dělal vnitřní audit pro pražský dopravní podnik nebo pro ministerstvo financí. "Hlavní účetní by měl mít vždy alespoň přiměřenou jistotu, že doklady zachycují skutečnost," doplnil.

I podle šéfanalytika protikorupční organizace Transparency International Milana Eibla jsou dokumenty, která Daňhel zpracovával, podezřelé. "Obě firmy podle těchto dokumentů vypadají jako prázdné schránky, kdy většina peněz firmou jen protéká. Není možné, aby zpracovatelé účetních závěrek nemohli vidět varovné znaky," prohlásil.

Účetní pro další firmu, která byla za podvody u soudu

Daňhel tvrdí, že každodenní účty měl na starosti jeho zaměstnanec. Podle zjištění redakcí jde o Petra Kubeše, který ale podrobnější komentář odmítl. "Já jsem ve věci vypovídal u soudu. Byl jsem zaměstnanec. Co mi bylo přiděleno, to jsem účtoval." Na dotaz, zda mu nepřišly účetní operace divné, se odvolal na mlčenlivost. U Daňhela prý pracoval zhruba 15 let. 

Se svým někdejším podřízeným Daňhel údajně o podrobnostech z účetnictví nemluvil: "Pan Kubeš nepřišel s tím, že by bylo třeba v této záležitosti do toho nějak aktivně vstoupit z mé strany."

V době, kdy s Kubešem účetnictví zmíněných dvou firem zpracovávali, stál přitom Rekhem před soudem kvůli své další společnosti Nedland Company. Ta podle obžaloby v letech 2002 a 2005 fingovala obchod s břitovými destičkami do Spojených arabských emirátů a Libye, opět s cílem získat desítky milionů na vratkách DPH.

I při těchto obchodech jim podle zjištění Aktuálně.cz a HN jako účetní asistoval Daňhel, což nyní náměstek reportérům potvrdil. O soudím líčení ale prý nic netuší. "Nejsem si vědom toho, že by tam něco takového probíhalo," řekl. Od soudu tehdy ještě Rekhem odešel jako nevinný. 

Blažkovi lidé pronajali podvodníkům levně městské domy 

V době, kdy Rekhemova skupina okrádala stát o stamiliony korun, získávala také lukrativní prostory v centru Brna do pronájmu. Některé pak mohla výhodně privatizovat. Přestože Blažek tvrdí, že Rekhema nezná, měl odsouzený podnikatel na brněnskou ODS silné vazby. 

Na radnici městské části Brno-střed o výhodných pronájmech hlasovala rada, v níž tehdy seděl nejen Blažek, ale také jeho dobrý přítel a nynější náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl či samotná primátorka Markéta Vaňková, někdejší Blažkova advokátní koncipientka.

Zápisy z jednání rady, které mají reportéři k dispozici, ukazují, že Rekhemovi lidé uspěli v roce 2008 hned ve třech případech. Firma Nord Amstrdam získala pronájem na adrese Solniční 8. Prostory měly firmě bez zaměstnanců a reálné obchodní činnosti sloužit k "prodeji dětských a kojeneckých potřeb". 

Na stejném zasedání radní odsouhlasili pronájem prodejny s dárkovými a dekoračními předměty pro firmu Golden Nars Trading Company, kterou ovládal Husseinův starší bratr Najih Rekhem. 

Ani ne o měsíc později rada zasedala znovu. Nebytový prostor ve Dvořákově 3 odhlasovala pro firmu Nedland Company, za kterou stál Rekhem. Ve stejné době se u soudu bránil, že s touto firmou nedělal milionové daňové podvody. 

Jeho lidé získávají v Brně pronájmy dodnes. Golden Nars Trading Company byla úspěšná v roce 2019, rok poté, co se na radnici z opozice vrátila ODS. V ulici Údolní získala nájem pro kadeřnický salon, přestože neměla oprávnění kadeřnictví provozovat. Týden poté zastupitelstvo schválilo, že dům půjde do privatizace. 

Rekhemovi získávali pronájmy mimo jiné na živnostenské oprávnění Najihovy manželky Romany. Ta prohlašuje, že bylo všechno v pořádku. "Dali jsme normálně nabídku a město nás vybralo. Manžel čeká, až ho policie pozve na výslech a všechno vysvětlí," řekla redakci.

Manipulace s městským majetkem vyšetřuje policie

Policisté ale pracují s verzí, že pronájmy nebyly jen shodou okolností, a Husseina i Najiha Rekhemovy dále prověřují. Vyšetřování se týká i Daňhela s Blažkem. Jak Aktuálně.cz a HN informovaly, šest zdrojů potvrdilo, že Blažka a jeho spolupracovníky policie vyšetřuje kvůli manipulacím s majetkem Brna.

Prověřování odstartovala výpověď expolitika Pavla Hubálk, stíhaného za podvod. Poté, co se případu ujala Národní centrála proti organizovanému zločinu pod dozorem olomouckých vrchních žalobců, vypověděl Hubálek, že byl součástí širšího systému, který za úplatky lidem městské byty a nebytové prostory zajišťoval. Řídili ho podle něj právě vlivní politici ODS v čele s Blažkem.

Šéf jihomoravské ODS Blažek i další členové strany dlouhodobě označují Hubálka za podvodníka, který se lhaním snaží sám vyvinit. Daňhel redakcím řekl, že Hubálka nezná, a popřel, že by s ním či Rekhemovými řešil pronájmy nebo privatizace městského majetku.

Aktuálně.cz a HN ověřily, že složitá schémata pronájmů propojeným osobám, která Hubálek policistům popsal, souhlasí se záznamy radnice Brno-střed. 

Hubálek vypověděl, že politici ODS Rekhemovi a jeho rodině k výhodným nájmům a privatizacím pomáhali a brali za to i milionové úplatky. Uvedl, že se to týkalo radního Kerndla, nynějšího náměstka primátorky, a popsal konkrétní příklad, kdy mu bratři Rekhemové dali úplatek 1,5 milionu korun.

"Je to lež, kterou šíří trestně stíhaný Hubálek. Bratry Rekhemovy neznám, žádné úplatky jsem od nich nedostal, na městské části jsem nikdy žádné obálky s nabídkami neotevíral," uvedl před dvěma lety Kerndl. Fotografie z Hubálkovy svatby, kterému byl Kerndl za svědka, ale ukazují, že mezi hosty byli i Rekhemové. 

Jakékoli pochybení odmítá také Blažek. "V radě jsem byl do roku 2010 a pronájmy se tehdy rozhodovaly na základě soutěže vyhodnocené dislokační komisí," napsal redakcím s tím, že informace, jak firmy platí daně a kdo sedí v jejich orgánech, radní neměli.

Webový Twitter přidává správu skupin, Super Follows a Blue. Podporuje i vkládání polohy

Živě.cz - 16.01.2022 - 20:45
V posledním zhruba roce Twitter viditelně investuje do svého rozvoje a přerůstá původní ideu jednoduché mikroblogovací sítě. To ostatně reflektují poslední novinky ve webovém klientu. V září Twitter představil koncept Communities. Není obtížné si je asociovat s jedním z největších konkurentů v ...

Bosna na ostří nože. Muslimové čelí výhrůžkám, Srbové kráčeli ulicemi s pochodněmi

Aktuálně.cz - Věda a výzkum - 16.01.2022 - 19:59

Červenomodrobílá srbská trikolóra, přehlídka zbraní, dechová hudba a na svých strojích extremisté hlásící se k ruskému motorkářskému klubu Noční vlci. Oficiální připomínce výročí přihlížela kromě představitelů bosenských Srbů také premiérka sousedního Srbska Ana Brnabičová, ruský velvyslanec nebo dva krajně pravicoví francouzští europoslanci. 

Republika srbská je jednou ze dvou hlavních částí Bosny a Hercegoviny. Komplikované uspořádání tohoto asi třímilionového státu se snaží zajistit mírové soužití tří hlavních etnik: bosňáckých muslimů, srbských pravoslavných křesťanů i chorvatských katolíků.

"V čase přehlídky byla atmosféra poměrně klidná, lidé šli prostě na průvod, byly tam často i malé děti, které se chtěly podívat na policejní tank," popisuje atmosféru Magdaléna Fajtová, reportérka Českého rozhlasu, která situaci sledovala přímo na místě. "Samozřejmě se den nesl v hodně nacionalistickém duchu, ale obecně jsem měla pocit, jako bych byla na úplně normálním shromáždění lidí k oslavě běžného svátku," dodává. 

V průvodu vystoupili i příslušníci záchranné služby nebo zástupci sportovních sdružení. Členové speciální antiteroristické jednotky policie Republiky srbské zazpívali píseň "Za křest", jejíž nacionalistický text oslavuje srbský lid. Naopak chyběli srbští zástupci společné armády, kteří se oslav účastnili v minulosti. 

Vůdce bosenských Srbů Milorad Dodik už v prosinci oznámil, že na fungování této vojenské síly se Republika srbská dál nehodlá podílet. Je to jeden ze způsobů, jimiž politik v posledních měsících stupňuje tlak na osamostatnění srbské entity v Bosně. To by znamenalo porušení mírových smluv, které v roce 1995 ukončily válečné běsnění. I proto se oslavy, které nejsou v Bosně ničím novým, odehrávaly letos v obzvlášť napjaté atmosféře. 

Nacionalisté s pochodněmi

V ulicích Prijedoru, Brčka, Janji nebo Foči se už o víkendu pohybovali neoficiální demonstranti. Zpívali srbské nacionalistické popěvky a někteří nesli portréty Ratka Mladiče, vojenského vůdce bosenských Srbů z války v 90. letech, odsouzeného na doživotí za zločiny proti lidskosti a genocidu bosňáckého obyvatelstva. Zmíněná města byla v lednu roku 1992 dějištěm prvních pogromů proti muslimskému obyvatelstvu.

Konkrétně v Janji na severovýchodě země čelili bosenští Muslimové výhrůžkám a posměchu i minulý týden. Během incidentu, ke kterému došlo, když se vraceli z mešity, zazněly i výstřely. V Novém Pazaru se nacionalisté sešli na ulici s hořícími pochodněmi a volali po vzniku "Velkého Srbska", zahrnujícího i části Bosny, Kosova, Chorvatska a Černé Hory.

Už o víkendu někdo zneuctil nástěnnou malbu připomínající oběti srebrenické genocidy Bosňáků v roce 1995, dva muži bosňáckého etnika zase zničili plaketu připomínající generála Mladiče na předměstí Sarajeva. Disciplinárnímu řízení čelí také dvanáct policistů, kteří velebili srebrenický masakr. Mezinárodní Helsinský výbor pro lidská práva v té souvislosti varuje před "intenzivní nenávistnou kampaní proti Bosňákům", podle Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě množící se incidenty hrozí přerůst v konflikt a destabilizaci. 

Sám vůdce bosenských Srbů Milorad Dodik na informaci o událostech reagoval slovy, že je vůbec nezaznamenal. Podle lídra opozičních sil v Republice srbské Mirka Šaroviče je ale situace "na ostří nože".

Strašení válkou jako politická kampaň

Sporná je i oficiální oslava výročí s bezmála třítisícovou účastí, které přihlížel i primátor Banja Luky. Ignoroval tím rozhodnutí Nejvyššího soudu Bosny a Hercegoviny, který samotný svátek 9. ledna opakovaně označil za protiústavní. Jednak totiž spadá do období pravoslavných Vánoc, což vylučuje muslimské Bosňáky a katolické Chorvaty, v multietnické Bosně je proto diskriminací. Datum je ale problematické i samo o sobě: zatímco pro bosenské Srby je připomínkou národního sebeurčení a svobody, pro Bosňáky symbolizuje začátek útlaku a válečných hrůz, které vyvrcholily událostmi ve Srebrenici. 

"Pokud si můžu dovolit spekulovat, řekla bych, že běžného člověka v Republice srbské nezajímá, o čem rozhodne celostátní Ústavní soud, protože jim politická reprezentace dokolečka opakuje, že celostátní instituce nejsou na jejich straně," míní novinářka Magdaléna Fajtová. Podle Milorada Dodika jsou oslavy připomínkou závazku k životu v míru a ve svobodě. Dodal zároveň, že nebude dělat, "co chtějí Američané, ale co chce jeho lid". Spojené státy v roce 1995 pomáhaly mírovou dohodu dojednat a před několika málo dny uvalily na Dodika další sankce za ohrožování územní celistvosti Bosny a Hercegoviny. 

Podle Fajtové je potřeba mít při hodnocení aktuálních událostí v této balkánské zemi na paměti, že se tu letos v říjnu konají parlamentní volby. "Někteří analytici jsou přesvědčeni o tom, že Dodik stejně jako zástupci dalších dvou národů v Bosně a Hercegovině udržují krizi uměle, protože jim to hraje do karet: lidem se poví, že možná bude válka, a ti se pochopitelně vyděsí. Ve volbách pak budou volit toho, kdo jim nejhlasitěji slíbí, že je ochrání. Dodik to dělá v jednom kuse," vysvětluje česká novinářka. 

O zahraniční politice bude Zeman mluvit jen s Fialou. Další politiky ostře kritizoval

Aktuálně.cz - Věda a výzkum - 16.01.2022 - 19:31

"Zcela určitě ano," odpověděl prezident Miloš Zeman v neděli v podvečer v rozhovoru pro Frekvenci 1 na otázku, zda se bude chtít bavit o zahraniční politice s premiérem Petrem Fialou. A hned dodal, že se o ní nemíní bavit s nikým jiným, pokud jde o nynější vládní politiky. "Já si myslím, že v nové situaci úplně stačí, jestliže se o zahraniční politice bude bavit pouze s premiérem," uvedl doslova.

V minulém volebním období za premiéra Andreje Babiše se přitom Zeman setkával na schůzkách o zahraniční politice i s dalšími politiky, nyní dal ale najevo, že nic takového nemá v úmyslu.

Na ministrovi zahraničí Janu Lipavském (Piráti) mu vadí mimo jiné výroky ohledně zimních olympijských her v Číně, šéfce sněmovny a TOP 09 Markétě Pekarové Adamové vyčítá výroky k Maďarsku a předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) podle svých slov nemůže zapomenout rozhodnutí ohledně možného zbavení pravomocí v době jeho nemoci.

"Mé výhrady k ministru zahraničí už zazněly," připomněl Zeman situaci před jmenováním vlády, kdy nechtěl Lipavského jmenovat ministrem zahraničí. Po setkání s premiérem Petrem Fialou ale nakonec oznámil, že jmenuje i Lipavského, protože se za něj Fiala zaručil.

"Přiznávám se, že kdyby tato garance nebyla, tak bych i nadále odmítal jmenovat pana Lipavského. Myslím, že jednoho krásného dne sama vláda uzná, že je zatížena panem Lipavským jako velmi slabým ministrem a že přehodnotí svoje postoje. My jsme měli celou řadu dobrých ministrů zahraničí a ve srovnání s nimi mi připadal pan Lipavský jako velmi slabý kus ve stádě," tvrdil Zeman.

Nyní se mu nelíbí to, že Lipavský kritizuje českého velvyslance v Číně Vladimíra Tomšíka, který v rozhovoru s čínským deníkem Beijing Daily tvrdil, že všichni čeští politici olympiádu v Číně podporují. "Všichni od prezidenta přes Český olympijský výbor až po mne jakožto českého velvyslance v Číně, všichni maximálně podporujeme pořádání zimních olympijských her v Pekingu," citoval velvyslance deník.

Lipavský mu takové vyjádření vytkl, oznámil mu, ať se podobných výroků zdrží, a nevyloučil vůči němu další kroky. 

K poradě o zahraniční politice by si Zeman nesedl ani s předsedou Senátu Vystrčilem. "Pokud jde o další potenciální účastníky takové porady, tak předseda Senátu má bohužel u mě vroubek. To je slabé slovo. Jeho vystupování v době mé nemoci považuji za hyenismus," řekl Frekvenci 1 Zeman.

Miloš Vystrčil v minulosti několikrát svůj postup obhajoval a vysvětloval, že zahájil jednání o možném dočasném odebrání Zemanových pravomocí jen proto, že podle zpráv lékařů na tom nebyl Zeman dobře. Ve chvíli, kdy se začal zotavovat, tak Vystrčil jednání o odebrání jeho pravomocí zastavil. 

"No a setkat se s paní Pekarovou a bavit se s ní o zahraniční politice, když tomu vůbec nerozumí, pokládám za ztrátu času," pokračoval prezident v kritice vládních politiků v rozhovoru pro Frekvenci 1. Zemanovi se nelíbí vyjádření předsedkyně sněmovny na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána. "Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům," uvedla nedávno Pekarová Adamová.

"Je to výrok naprosto nekvalifikovaný. Paní Pekarová bohužel dělá medvědí službu naší zahraniční politice, do které by se raději neměla vůbec plést. Je to hrubé vměšování do vnitřních záležitostí spřáteleného státu. Udělala by mnohem lépe, kdyby mlčela," reagoval v rozhlase prezident Zeman.

Udělám několik kroků, oznámil Zeman 

Prezident Zeman se v rozhovoru zmínil také o svém zdraví, které se podle jeho slov zlepšuje. "Začal jsem chodit s pomocí hole a s pomocí jednoho bodyguarda. Hůl v levé ruce, bodyguard mě drží za pravou ruku. A jsem potěšen tím, že alespoň několik kroků už udělám. Samozřejmě, nadále zůstávám na vozíku, ale pro mě je to velmi radostné zlepšení," sdělil Zeman.

Jak zároveň uvedl, nadále dostává přes žaludeční sondu umělou výživu. "Myslím si, že mně to pomáhá," upozornil a dodal, že se může nyní hodně věnovat knihám. 

Vzhledem ke zlepšení zdravotního stavu plánuje, že se příští měsíc na nějaký čas přesune z Lán na Pražský hrad. "Dne 26. února v rámci svého osobního zotavování poprvé, a nikoliv naposled, navštívím Pražský hrad. Jednak, abych tam jmenoval, teď nevím, jestli soudce nebo někoho jiného, ale je tam jeden milý důvod. Předám tam ze svého fondu, na který pravidelně přispívám, zase šek Klokánkům, protože to je, na rozdíl od jiných neziskových organizací, organizace, které si vážím a je užitečná," řekl Zeman.

Programování elektroniky: Arduino, multitasking a práce s více jádry CPU

Živě.cz - 16.01.2022 - 18:45
Jak v programu pracovat s různými úlohami • Od primitivního blokovacího přístupu k hardwarovému čítači • A jako bonus multitasking na dvou jádrech čipu ESP32

Loni bylo v pluginech pro redakční systém WordPress objeveno dvakrát víc bezpečnostních zranitelností než předloni

Živě.cz - 16.01.2022 - 16:45
V roce 2021 výrazně vzrostl počet zjištěných zranitelností v zásuvných modulech pro redakční systém WordPress. Mnohé z nich přitom nebyly opraveny a jsou tak zneužitelné útočníky, uvádí kyberbezpečnostní firma Risk Based Security. Ke konci loňského roku bylo evidováno 10 359 bezpečnostních ...

Skvěle, Chlapče! God of War je ve verzi pro PC nejlepší reklama na hry na PlayStation 5

HN Tech - 16.01.2022 - 16:12
Neomlouvej se. Buď lepší. Otcovská rada boha války Kratose není příliš empatická, ale má výsledky. A vzali si ji k srdci i vývojáři, kteří jeden z pokladů PlayStationu přenesli na PC. Původní hra si vysloužila spoustu ocenění pro nejlepší hru roku,...

Efektivnější reklama v podcastech. Ze Spotify přejdete rovnou do obchodu

Živě.cz - 16.01.2022 - 15:45
Monetizovat podcasty není snadné. Objevují se v nich reklamy vložené přímo, někteří tvůrci a tvůrkyně lákají na předplatné směnou za bonusový obsah. Spotify v posledních měsících na podcasty sází a začátkem nového roku představuje svou ideu monetizace. Či spíše výkonnější monetizace. Podcasty bude ...

Stránky

Přihlásit se k odběru blog.obsah.info agregátor